Promocja

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Strona główna Polityka prywatności

Polityka Prywatności Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony Internetowej oraz Formularza Kontaktowego.  

 1. Definicje

  Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

  1. Administrator –administratorem danych osobowych jest P.H.U. Cresh.NET Robert Biskupski, ul. Sienkiewicza 1, 29-100 Włoszczowa, NIP: 656-170-46-12, REGON: 260027339.

  2. Użytkownik –każda osoba korzystająca z Strony Internetowej oraz Formularza Kontaktowego;

  3. Strona Internetowa –witryna internetowa www.cnet24.pl;

  4. Formularz Kontaktowy –usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej, której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;

 2.  Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług Formularza Kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższych usług. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, poprzez Formularz kontaktowy. Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Polityka plików cookies

  1. W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies.

  2. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies. Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników Stron Internetowych. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne. Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

 4. Formularz Kontaktowy

  Na Stronach Internetowych znajdują się Formularze Kontaktowe, umożliwiające każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

  • wypełnić pole „Tytuł wiadomości” oraz „Treść wiadomości”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;

  • wypełnić pole „Adres e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;

  • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

   1. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego?

    Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Niemniej, Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko oraz numer telefonu; jeśli preferuje, by Administrator skontaktował się z nim w inny sposób. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

 5. Profilowanie

  1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje (wyrażenie zgody na Newsletter);

   • poprzez gromadzenie plików cookies.

  2. Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę.

  3. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu.

  1. Postanowienia końcowe

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Newslettera. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, poprzez formularz kontaktowy.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Korzystając z naszego serwisu internetowego użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Możesz się dowiedzieć jakie pliki cookies wykorzystujemy oraz jak je zablokować w naszej Polityce Cookie.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.